klik voor de SSH website click to enter the SSH website
dummy
dummy
TOUCH
Internet voorzieningen bij Internet facilities at
net.nl
klik voor pagina reload click to reload
SSHnet CPE voor kamers met een bestaande wall outlet SSHnet CPE for rooms with an existing wall outlet
 
 
De CPE is met een netwerk-kabel aangesloten op de SSHnet wall outlet. The CPE is connected to the SSHnet wall outlet by a network cable.
SSHnet CPE voor kamers met glasvezel bekabeling SSHnet CPE for rooms with fiber cabling
 
 
NOOIT de CPE van de muur verwijderen: dan beschadig je de glasvezel. NEVER dismount the CPE from the wall: you would damage the fiber.
SSHnet wall outlet
 
 
De foto is een voorbeeld
de SSHnet wall outlet in jouw kamer kan er anders uitzien.
The image is an example
the SSHnet wall outlet in your room may look differently.
Set-top box en afstandsbediening Set-top box and its remote
 


SSHnet complexen

In de meeste complexen in Utrecht en een aantal daarbuiten heeft SSH SSH een eigen netwerk SSHnet.
 
Klik op je complex om de juiste informatie over je aansluiting te selecteren.
Staat je complex niet in de tabel, zie dan bij overzicht Internet voorzieningen.


SSHnet buildings

In most buildings in Utrecht, and in some buildings in other cities SSH has a network infrastructure SSHnet.
 
Click your building to select the information on your SSHnet connection.
For buildings not in the table below, check overview Internet facilities.
 


Overzicht Internet voorzieningen

De meeste (grote) complexen van SSH hebben een Internet voorziening in de kamer.
In de tabel vind je waar je voor jouw complex terecht kunt voor nadere informatie.


Overview Internet facilities

Most (large) SSH buildings have an Internet facility in the rooms.
Locate your building in the table below for a link to further information.
 
location Internet facilities

Amersfoort

Kleine Koppel SSHnet

Groningen

hulp nodig ? need help ?
 
Groningen
 
Bewoners kunnen bij problemen altijd contact opnemen:

team Groningen mailto:groningen@sshxl.nl

housing officers tel:0887304200
In the event of problems, tenants may always contact:

team Groningen mailto:groningen@sshxl.nl

housing officers tel:0887304200
 
Albertine Agnesplein groningen@sshxl.nl / 0887304200
Blekerslaan groningen@sshxl.nl / 0887304200
Frascati citservicedesk@rug.nl / 0503633232
Hoendiep Online.nl
Hofstede de Grootkade 09001884 / Ziggo helpdesk
Van Houtenlaan groningen@sshxl.nl / 0887304200
Kornoeljestraat citservicedesk@rug.nl / 0503633232
Martinihouse groningen@sshxl.nl / 0887304200
Melkweg / Kraneweg groningen@sshxl.nl / 0887304200
Moesstraat 8 groningen@sshxl.nl / 0887304200
Moesstraat 16 groningen@sshxl.nl / 0887304200
Planetenlaan 09001884 / Ziggo helpdesk
Plutolaan groningen@sshxl.nl / 0887304200
Stadswerf 09001884 / Ziggo helpdesk
Winschoterdiep groningen@sshxl.nl / 0887304200

Maastricht

M-building University ICT services

Rotterdam

Struisenburg (3 complexen) Kennisglas
Leidsche Veem Kennisglas
Robert Baelde Kennisglas
Calant II Kennisglas
De Blaauwe Molen Kennisglas
Overhoningen Kennisglas
Hattagebouw SSHnet
Casa Erasmus Kennisglas
Erasmus International House Kennisglas
F-building Internet facilities at F-building
Pand de Vries Kennisglas

Tilburg

TalentSquare Teleplaza

Utrecht

Ina Boudier-Bakkerlaan SSHnet
Cambridgelaan SSHnet
De Biscchoppen - Salamancapad SSHnet
Casa Confetti SSHnet
De Sterren SSHnet
Warande (Zeist) SSHnet
Enny Vredelaan SSHnet
Tuindorp-West Complex SSHnet
Johanna SSHnet
Kariboestraat SSHnet
Gansstraat SSHnet
Reestraat SSHnet
Amsterdamsestraatweg SSHnet
Otterstaat SSHnet
Biltstraat (previously Short Stay) SSHnet
Aurora SSHnet
Zevenwouden SSHnet
F.C. Dondersstraat KPN
Alexander Numankade KPN reserved for international students HU
Kruisstraat 101-179 University IT services reserved for exchange students UU, HU
Nieuwegracht 187 Miquelhuis University IT services reserved for int. staff UU
Predikherenstraat Ziggo reserved for int. students TIAS
Kanaalstraat 110bis en 112bis Lomboxnet
Kanaalstraat 173 Lomboxnet Short stay
JP Coenstraat 67bis Lomboxnet
City Campus MAX KPN, Ziggo, ... individual choice by tenant

Zwolle

Talentenplein SSHnet
Leliestraat 296 - 348 Helden van Nu reserved accomodations only
Dortmundstraat / Lunenstraat nr 8 Helden van Nu
Rijnlaan Helden van Nu


IntroductieIntroduction

geen CPE? klik
no CPE? click

wel een CPE? klik hier CPE present? click here
SSHnet CPE voor kamers met een bestaande wall outlet SSHnet CPE for rooms with an existing wall outlet
 
 
De CPE is met een netwerk-kabel aangesloten op de SSHnet wall outlet. The CPE is connected to the SSHnet wall outlet by a network cable.
SSHnet CPE voor kamers met glasvezel bekabeling SSHnet CPE for rooms with fiber cabling
 
 
NOOIT de CPE van de muur verwijderen: dan beschadig je de glasvezel. NEVER dismount the CPE from the wall: you would damage the fiber.
SSHnet wall outlet
 
 
De foto is een voorbeeld
de SSHnet wall outlet in jouw kamer kan er anders uitzien.
The image is an example
the SSHnet wall outlet in your room may look differently.
In je kamer beschik je over Internet. Internet is available in your room.
 
Op het aansluitkastje ('CPE') kun je je PC of ander apparaat aansluiten via een netwerk-kabel of via Wi-Fi.
 
Kamers voor reguliere verhuur (short-stay niet) beschikken over een set-top box met afstandsbediening, waarop je een TV kunt aansluiten.
You can connect your PC or other equipment to the network terminating device ('CPE') using a network cable or via Wi-Fi.
 
Rooms (except short stay) have a set-top box with remote, for connecting a TV-set.
 
Op de wall outlet kun je je PC aansluiten via een netwerk-kabel. You can connect your PC or other equipment with a network cable to the SSSnet wall outlet.
 
In jouw complex zijn in principe alle kamers voorzien van een aansluitkastje ('CPE'). In your building all rooms should be equipped with a network terminating device ('CPE').
 
CPE aanwezig? Klik op de foto. CPE available? Click on the image.
 
 
De CPE is met een netwerk-kabel aangesloten op de SSHnet wall outlet. The CPE is connected to the SSHnet wall outlet by a network cable.
Als de CPE nog niet geinstalleerd is (geweest) kun je vooralsnog de SSHnet wall outlet gebruiken.
Klik op de foto voor informatie en instructies.
If your room was skipped during CPE installation, you may be able to use the SSHnet wall outlet until further notice.
Click on the image for relevant information and instructions.
 
 
De foto is een voorbeeld; de SSHnet wall outlet in jouw kamer kan er anders uitzien. The image is an example; the SSHnet wall outlet in your room may look differently.
 
Toelichting Explanation
 
 1. In 2014-2016 zijn/worden alle bestaande SSHnet complexen voorzien van een aansluitkastje ('CPE'). Tijdens de rollout wordt de CPE op de muur bevestigd en aangesloten op de bestaande SSHnet wall outlet. Daarna kun je alleen van SSHnet gebruik maken via de CPE.
 2. Je krijgt bericht van SSH over de planning van de rollout op jouw complex. Tot jouw kamer aan de beurt is geweest kun je de SSHnet wall outlet blijven gebruiken.
 3. Complex Cambridgelaan is in 2015 grotendeels voorzien van CPE's, maar een beperkt aantal kamers moet nog aan de beurt komen (situatie april 2016).
 4. Incidenteel kan tijdens de rollout een kamer zijn overgeslagen, bijvoorbeeld omdat de bewoner gedurende langere tijd niet aanwezig was. In dat geval kun je vooralsnog de SSHnet wall outlet gebruiken. SSH zal je echter gaan vragen om de CPE alsnog te laten plaatsen. Op termijn zal het niet meer mogelijk en toegestaan zijn de wall outlet te gebruiken zonder CPE.
 5. Als jij of de vorige bewoner na de rollout de CPE heeft losgekoppeld en andere apparatuur heeft aangesloten op de wall outlet dan voldoe je niet aan de Fair Use Policy. Je loopt het risico afgesloten te worden. Sluit dus de CPE weer aan. Lukt dat niet, neem dan contact op met de helpdesk.
 1. In the period 2014-2016 all existing SSHnet buildings have been or will be equipped with a network terminating device ('CPE'). During rollout the CPE is attached to the wall, and connected to the existing SSHnet wall outlet. Thereafter access to SSHnet is via the CPE only.
 2. SSH will inform tenants of the rollout planning. Until your room has been processed, you may continue to use the SSHnet wall outlet.
 3. Occasionally, a room may have been skipped during rollout, e.g. because the tenant was absent at that time. In this case you may use the SSHnet wall outlet until further notice. SSH will ask you to allow CPE installation. Eventually, SSHnet access without a CPE will no longer be available and allowed.
 4. If you or the previous tenant has unplugged the CPE and plugged other equipment into the wall outlet, then you are in violation of the Fair Use Policy and may be disconnected from SSHnet alltogether. You should reconnect the CPE. If you are unable to do so, contact the helpdesk.
 
Klik op een van de rubrieken (of kijk in het menu) voor de informatie die je zoekt. Please click one of the categories (or check the menu) for the information you require.
 
Quick check Controle van je aansluiting
Quick start guide Tips en procedures nieuwe bewoner
Helpdesk Bereikbaarheid en procedures helpdesk@sshnet.nl
Netload Opvragen van je netwerk verkeer (upload en download)
Quarantaine Als je aansluiting in quarantaine is gezet
Fair Use Policy Gedragsregels en Gebruiksvoorwaarden
SSH TV dienst Zenderpakket radio en TV
FAQ Frequently Asked Questions
Technische informatie Als je nadere informatie wilt
Quick check Check your connection
Quick start guide Hints and procedures new tenant
Helpdesk Contact info and procedures helpdesk@sshnet.nl
Netload Check your network traffic (upload en download)
Quarantine If your connection is placed in quarantine
Fair Use Policy Policies and Terms of Use
SSH TV service Radio and TV channels
FAQ Frequently Asked Questions
Technical information For further information


Quick start guide

Quick Check

Krijg je geen verbinding met het Internet? Are you unable to connect to the Internet?
Aan de LED lampjes op de CPE kun je direct zien of je aansluiting werkt. The LED lights on the CPE will tell you whether your connection is operational.

CPE LEDs


CPE LEDs
CPE LEDs
 
LED functie function groen green uit off knipperend blinking rood red
power OK geen voeding power not connected
optische link optical link OK geen optische verbinding no optical link
uplink OK geen verbinding met SSHnet no SSHnet connection firmware upgrade hardware defect error
Internet OK geen verbinding met Internet no Internet connection bezig met initialiseren initializing
Wi-Fi actief active Wi-Fi uitgezet disabled WPS geactiveerd active
 
 • Als de LEDs power, uplink en Internet aan zijn, moeten de LAN poorten werken.
 • Als bovendien de Wi-Fi LED aan is moet ook Wi-Fi werken.
 • Als de power LED uit is, controleer of de stroomadapter is aangesloten.
 • Als de uplink LED uit is, controleer of de netwerkkabel is aangesloten op de SSHnet-outlet.
 • Als de power LED aan is en de optische link LED is uit, neem contact op met de helpdesk.
 • Als de Internet LED uit is, herstart de CPE (stroomadapter uit stopcontact en na 10 sec. er weer in).
 • Volg eventueel de procedure reset CPE.
 
Blijft de CPE een fout-situatie aangeven, neem dan contact op met de helpdesk.
 
Geeft de CPE aan dat de aansluiting in orde is?
 • dan moet je de oorzaak zoeken bij (de instellingen van) je eigen apparatuur. Zie controle van je computer.
 • het zou ook kunnen zijn dat je aansluiting in quarantaine is gezet. Dit is niet altijd duidelijk als je werkt met een app op je smartphone. Start de browser op, dan zul je de SSHnet quarantaine pagina zien met aanwijzingen hoe te handelen.
 • If LEDs power, uplink and Internet are on, the LAN ports should be operational.
 • If the Wi-Fi LED is also on, Wi-Fi should be operational as well.
 • If the power LED is off, check whether the power cable is connected.
 • If the uplink LED is off, check the network cable to the SSHnet wall outlet.
 • If the power LED is on and the optical link LED is off, contect the helpdesk.
 • If the Internet LED is off, restart the CPE (disconnect the power cable and wait 10 seconds before reconnecting).
 • You may also follow the procedure reset CPE.
 
When the CPE keeps indicating a fault, contact the helpdesk.
 
If the CPE indicates that your connection is operational:
 • the problem will be due to (the configuration of) your own devices.
 • or, it may be that your connection has been placed in quarantaine. This is not always evident when using an app on your smartphone. Start up your browser, and you will see the SSHnet quarantine page with information on how to proceed.
Je aansluiting is de SSHnet-outlet in de muur. Je kunt hieraan niet zomaar zien of die al dan niet werkt. Your SSHnet connection is the SSHnet outlet in the wall. This outlet has no indicator that allows you to check if SSHnet is available or not.

Controle outlet

Doe bij problemen de kruistest:
 • neem een andere computer (van buren of huisgenoten) waarvan je zeker weet dat die werkt) en sluit die aan op jouw outlet. Zet wel de Wi-Fi op deze computer uit (kan vaak met een schakelaar), zodat je zeker bent dat de computer via de netwerkkabel werkt.
 • werkt dat, dan is jouw SSHnet-outlet in orde. Ga verder met controle van je computer.
 • probeer een andere netwerkkabel. Werkt het dan wel, dan is jouw kabel defect. Schaf een andere kabel aan.
 • werkt vervolgens ook de computer van de buren niet, en weet je zeker dat die wel werkt op een andere SSHnet-outlet, stuur dan een bericht naar de helpdesk.
 
Als je een eigen router aangesloten had op de SSHnet outlet, kan het zijn dat de netwerkpoort tijdelijk is uitgeschakeld omdat de router netwerkproblemen veroorzaakte. De poort wordt dan weer actief na 4 uur. Wacht daarom in zo'n geval 4 uur voor het vervolg van de kruistest.
 

Check outlet

If you experience problems, do a cross-check:
 • borrow a neighbour's computer that has demonstrated Internet connectivity, and connect it to the wall outlet in your room. Disable any Wi-Fi (notebooks usually have a switch for this) to be sure that the computer connects through the network cable.
 • if this set-up provides connectivity, your SSHnet outlet is OK. Refer to check your computer to diagnose any problems.
 • use another network cable. If this works, your cable may be defective. Buy a new cable.
 • if the other computer does not connect to the Internet, retry connecting it in the room of your neighbour. If it works there, your SSHnet outlet may be defective. Contact the helpdesk.
 
If you had your own router connected to the SSHnet outlet, the network switchport may have been disabled because the router caused network problems. The port is then re-activated after 4 hours. Therefore, wait at least 4 hours before continuing the outlet checks.
 

Nieuwe bewoner

New tenant

Heb je net je nieuwe kamer betrokken, reset dan de CPE.
Daarmee wis je eventuele instellingen van de vorige bewoner, zoals een ander Wi-Fi wachtwoord.
 
After moving into your room, reset the CPE.
This will erase any settings of the previous tenant, such as a modified Wi-Fi password.
 
Is er geen CPE in je kamer terwijl je die wel verwacht had in jouw complex Is there no CPE in your room and you did expect to have one in your building Amsterdamsestraatweg Aurora Biltstraat Cambridgelaan De Bisschoppen Casa Confetti Enny Vredelaan Gansstraat Hatta gebouw (Rotterdam) Ina Boudier-Bakkerlaan Johanna Kariboestraat Kleine Koppel, Amersfoort Otterstraat Reestraat De Sterren Talentenplein (Zwolle) Tuindorp West Complex Warande (Zeist) Zevenwouden ?
Neem dan contact op met de helpdesk. De SSHnet wall outlet zal niet werken zonder CPE. Zonder CPE zal SSHnet niet werken. Please contact the helpdesk. The SSHnet wall outlet will not work without a CPE. Without CPE SSHnet will not work. Je hebt een netwerk kabel nodig om je PC aan te sluiten. Een geschikte kabel (UTP Cat5E of CAT6) is verkrijgbaar bij elke bouwmarkt of computerwinkel.
 
Heb je net je nieuwe kamer betrokken, denk er dan aan dat de SSHnet wall outlet stuk getrokken kan zijn bij de verhuizing van de vorige bewoner. Doe in geval van twijfel de kruistest.
You need a network cable to connect your PC. Suitable cables (UTP Cat5E or Cat6) are available in every DIY or computer store.
 
When you just moved into your room, keep in mind that the SSHnet wall outlet may have been damaged when the previous tenant moved out. In case of doubt follow the procedure check outlet.

Reset CPE

Hou met bijvoorbeeld een cocktailprikker de verborgen reset knop aan de zijkant van de CPE ingedrukt totdat alle lampjes hebben geknipperd (duurt circa 5 seconden). Wacht vervolgens een paar minuten, zodat de CPE zich opnieuw kan instellen en is opgestart.
Using something like a toothpick, press and hold the hidden reset button on the side of the CPE until all LEDs have flashed (this may take some 5 seconds). Then wait a few minutes for the CPE to restart.
 
Hou de RST knop aan de voorkant van de CPE ingedrukt totdat alle lampjes tweemaal hebben geknipperd (kan meer dan 20 seconden duren). Wacht vervolgens een paar minuten, zodat de CPE zich opnieuw kan instellen en is opgestart.
Press and hold the RST button on the front of the CPE until all LEDs have flashed twice (this may take more than 20 seconds). Then wait a few minutes for the CPE to restart.
 
Je Internet aansluiting zou nu moeten werken. Controleer zonodig de CPE LEDs.
 
Your Internet connection should now be operational. If in doubt check the CPE LEDs.
 
Merk je dat de CPE niet is aangesloten op de SSHnet-outlet:
 • zorg voor een netwerkkabel van type Cat5e of Cat6a van voldoende lengte
 • klik de ene kant van die kabel rechtstreeks in de SSHnet-outlet in de muur
 • klik de andere kant van die kabel in de poort op de CPE gelabeld 'SSHnet'
Het lampje bij die poort zal dan groen gaan branden.
 
If the CPE is not connected to the SSHnet wall outlet:
 • obtain a network cable, type Cat5E or Cat6, with sufficient length;
 • connect one end of the cable to the SSHnet wall outlet;
 • connect the other end of the cable to the CPE port labelled 'SSHnet'.
The LED next to this port will now lite up in green.
 
Als je na de reset procedure geen Internet verbinding krijgt, koppel dan de voedingsadapter los van de CPE, wacht tenminste 1 minuut, koppel de adapter weer aan en herhaal de reset procedure.
If you do not have Internet connectivity after the reset procedure, disconnect the power adapter from the CPE, wait at least 1 minute and reconnect power. Then repeat the reset procedure.

Aansluitingen op de CPE

Connecting to the CPE

Aansluitingen op de CPE Connector ports on the CPE
 
Je ziet drie LAN poorten ('LAN1-3') en de aansluiting voor de set-top box ('TV') You will notice the three LAN ports labelled 'LAN1-3' and the connector for the set top box labelled 'TV'
 
 
De poort 'SSHnet' is met een netwerk kabel aangesloten op de SSHnet wall outlet.
The port labelled 'SSHnet' is connected to the wall outlet by a network cable.
 
De poorten USB en telefoon worden niet gebruikt.
Connectors USB and telephone are not used.
Standaard login gegevens Default login credentials
 
Je ziet de standaard ingestelde SSID en WPA key die je nodig hebt voor Wi-Fi.
You will notice the default SSID and WPA key for Wi-Fi access.
 
Je kunt deze aanpassen via de web interface; de login gegevens zie je eveneens op het label.
You may change these values using the web interface, using the login credentials provided.
 
 
De CPE heeft 3 poorten 'LAN1', 'LAN2', 'LAN3' om je PC of netwerk desk aan te sluiten met een netwerk-kabel (type CAT5e of CAT6, verkrijgbaar bij elke computerwinkel of bouwmarkt). Op de vierde poort 'TV' kan de set-top box voor de TV worden aangesloten.
 
Ook biedt de CPE een Wi-Fi verbinding voor gebruik op je kamer. Het standaard Wi-Fi wachtwoord staat op het kastje. We raden aan om het Wi-Fi wachtwoord aan te passen, zie aanpassen Wi-Fi instellingen.
 
Als jouw apparatuur deze mogelijkheid biedt, kies dan de 5GHz frequentie: is meestal stabieler en sneller.
The CPE has 3 ports 'LAN1', 'LAN2', 'LAN3' for connecting your computer or other equipment, using a network cable (type Cat5E or Cat6). These cables are on sale in every computer store or DIY shop. The 4th port labelled 'TV' connects to the set-top box for TV.
 
Wi-Fi equipment can connect to the CPE using the network name ('SSID') and password indicated on the label on the CPE. You should change the password, see change Wi-Fi settings.

Beveiligen

Via de SSHnet-outlet heb je een 'open' verbinding met het Internet.
Een onbeveiligde computer is dan al binnen een paar minuten besmet met malware. Dat kan leiden tot allerlei problemen met de computer en met SSHnet.
Zorg daarom voor:
 • besturingssysteem up-to-date met alle officiele updates. Zonodig kun je via je onderwijsinstelling een officiele licentie (Windows) aanschaffen voor een laag bedrag.
 • firewall ingesteld en geactiveerd.
 • anti-virus software up-to-date, actief en een wekelijkse scan.
 • anti-spyware software up-to-date, actief en een wekelijkse scan.
Ga pas het Internet op met een legaal besturingssysteem en een actieve firewall.

Security

The SSHnet outlet provides a completely 'open' connection with the Internet.
A computer without firewall will be contaminated with malware within a few minutes.
Therefore, make sure that:
 • your operating system (Windows or ...) is up-to-date with all relevant security fixes.
 • the firewall is configured and activated.
 • your anti-virus and anti-spy software is up-to-date, activated and configured for a full scan at least every week.
Only connect to the Internet after completion of the above steps.

Fair use en Quarantaine

Je kunt je internetaansluiting 'gewoon' gebruiken, maar je moet andere bewoners niet hinderen (overmatig gebruik), in gevaar brengen (virussen) of storingen veroorzaken in het netwerk (verkeerde netwerkinstellingen).
 
Zoiets kan gebeuren ook zonder dat je je dat bewust bent, bijvoorbeeld als je computer besmet is met 'malware'.
 
In voorkomende gevallen kan je aansluiting (tijdelijk) in quarantaine worden gezet. In je browser zie je dan een pagina met aanwijzingen.
 
Voor meer informatie, zie:
Netload controle van je netwerkgebruik
Quarantaine als je aansluiting in quarantaine is gezet
Fair Use Policy Policies en Gebruiksvoorwaarden

Fair use and Quarantine

You are free to use your Internet connection for 'normal' usage. You should avoid generating excessive network traffic, causing risk by malware intrusion, or disturbing the network by faulty configurations of your own devices.
 
These abuses may occur without you knowing it, e.g. when your computer is infected by virus malware.
 
In the event of abuse, your connection may be (temporarily) quarantined. Your browser will then show a page with information ans steps to follow.
 
For more information, check:
Netload check your network traffic
Quarantaine if your connection is placed in quarantine
Fair Use Policy Policies and Terms of Use

Instellingen van je PC

Meestal zal je PC al goed zijn ingesteld om SSHnet te gebruiken (voor de kenners: netwerk instelling = DHCP, met 'automatisch DNS'). Zie eventueel controle van je computer.

Settings of your PC

Probably your PC is already set up correctly for SSHnet. The network settings should be 'DHCP' with 'automatic setting of DNS'. In case of doubt, see check your computer.

Aansluiten van de Set-Top-Box voor TV op de CPE

De set-top-box (STB) voor televisie sluit je met de bijbehorende kabel aan op de poort gelabeld 'TV'. Indien de STB niet aangesloten was, of als je de CPE hebt gereset, haal de STB voedingskabel dan uit het stopcontact en stop die er na 10 seconden weer in.
Daarna zou TV via de STB beschikbaar moeten zijn.

Connecting the TV set-top box to the CPE

To use the SSHnet TV service, connect the set-top-box (STB) network cable to the CPE port labelled 'TV'. If the STB was disconnected, or after resetting the CPE, power off the STB (unplug its power cord) and power on after some 10 seconds. The TV service should now be available.

Eigen netwerk op je kamer

Alle op de CPE aangesloten apparatuur bevindt zich in jouw persoonlijke netwerk. Indien je bijvoorbeeld een netwerkschijf hebt aangesloten op LAN1, kan je daar dus in principe ook bij met je laptop als die via Wi-Fi is verbonden.
Je apparatuur is beveiligd tegen toegang 'van buitenaf', net zoals bij een normale 'consumenten' internetaansluiting.

Private network in your room

All devices connected to the CPE are in your private network. This should, for instance, allow the use of a network disk drive from your Wi-Fi connected notebook.
Your devices are protected from access from 'outside' (SSHnet / Internet).

Geen eigen Wi-Fi router of andere netwerkapparatuur

Voor een goede werking van SSHnet is het van belang dat je geen eigen Wi-Fi apparatuur, zoals een router, access point (AP), Wi-Fi extender, etc. aansluit. Die zal vaak niet (goed) werken en er is kans op storingen bij jezelf en bij de buren. Bovendien is het niet nodig: je hebt Wi-Fi via de CPE.

Do not connect your own Wi-Fi router or other networking devices

The CPE provides wired and wireless (Wi-Fi) connectivity in your room. You should not connect Wi-Fi devices such as a router, access point, Wi-Fi extender, and the like. This equipment will probably not function correctly, and may even disturb your own connectivity and in neighbouring rooms.

Aanpassen Wi-Fi instellingen

 1. login op de CPE (via je browser): http://router of http://192.168.1.254
 2. standaard username: 'admin', password: 'admin'
 3. kies tab 'Network' en dan 'Wireless'
 4. let op dat de 2.4GHz en 5GHz frequenties ieder hun eigen instellingen hebben
 5. pas eventueel de Wi-Fi netwerk naam ('SSID') aan
 6. pas het Wi-Fi wachtwoord ('Encryption Key') aan
 7. klik op 'Save WLAN Settings'

Change Wi-Fi settings

 1. login on the CPE (using a browser): http//router or http://192.168.1.254
 2. default username: 'admin', password: 'admin'
 3. navigate to 'Network', 'Wireless'
 4. keep in mind that 2.4GHz and 5GHz frequencies have separate settings
 5. you may change the default network name ('SSID')
 6. change the Wi-Fi password ("encryption key')
 7. click 'Save WLAN Settings'.

Meer informatie over de CPE

 • voor normaal gebruik hoeft er verder niets ingesteld te worden in de CPE.
 • bewoners met voldoende netwerk-kennis kunnen meer instellingen in de CPE aanpassen aan hun behoefte. Zie zonodig technische informatie CPE.
 
 • zonder CPE werkt de SSHnet-outlet niet.
 • het is niet toegestaan om andere software op de CPE te laden.
 • neem de CPE niet mee: de configuratie komt uit het netwerk; zonder SSHnet werkt de CPE helemaal niet.

Additional information about the CPE

 • no additional CPE settings are required for normal use.
 • technically savvy tenants may adjust some settings according to their needs. You may check technical information CPE.
 
 • without the CPE, the SSHnet wall outlet will not provide any connectivity.
 • it is not allowed to flash or alter the CPE firmware.
 • don't take the CPE with you: since the configuration is obtained from the netwerk, a disconnected CPE will not provide any functionality.

Gebruik eigen (Wi-Fi) router

Heeft jouw kamer nog geen CPE dan kun je alleen aansluiten op SSHnet met een kabel naar de SSHnet outlet op de muur. Voor apparatuur die met Wi-Fi werkt, zoals je smartphone, hebben bewoners vaak een eigen Wi-Fi router aangesloten op de outlet.
 
Zulke apparatuur kan problemen veroorzaken voor andere bewoners en/of voor het hele netwerk. Vaak voorkomende oorzaken:
 • onjuist type apparaat: het is geen router maar bijv. een ADSL modem of kabelmodem.
 • verkeerd aangesloten: de WAN poort van de router moet op de SSHnet outlet.
 • firmware problemen: sommige routers kunnen forse netwerk storingen veroorzaken.
 
In voorkomende gevallen kan het zijn dat je aansluiting in quarantaine wordt gezet.
Zie eigen netwerkapparatuur voor meer informatie.

Using your own (Wi-Fi) router

Is there no CPE in your room yet ? The SSHnet wall outlet only allows cabled connection of equipment.
Some tenants have installed their own Wi-Fi router to enable connection of Wi-Fi devices such as a smartphone of tablet.
 
Tenant supplied network devices may cause network problems for other tenants, or even the whole network. Frequent causes are:
 • wrong type of equipment: not a router but, e.g., an ADSL modem or cable modem.
 • wrong connection: the WAN port of the router should be connected to SSHnet.
 • firmware problems: some routers may cause severe network overload problems.
 
In such circumstances it may be that your connection is quarantined.
Check using your own network devices for further information.


Helpdesk

Contact

De helpdesk is alleen per e-mail bereikbaar: helpdesk@sshnet.nl.
 
Kun je zelf niet mailen, vraag dan een buur of kennis om een e-mail te sturen.
 
Je krijgt een automatisch antwoord met een vragenlijst. Dit is de informatie die de helpdesk nodig heeft om je melding in behandeling te nemen. Vul die volledig in en stuur het bericht terug ('reply'). Vanaf dat moment is jouw melding geactiveerd.
 
Je mag ervan uitgaan dat de helpdesk binnen 24 uur reageert op je melding. Als er behoefte is aan nadere informatie kan de helpdesk proberen je te bellen. Zorg er dus voor dat je bereikbaar bent op de tijden die je hebt aangegeven.
 
Wanneer is een probleem opgelost? Dat hangt natuurlijk af van de aard van het probleem. De helpdesk zal voorrang geven aan problemen waar een groot aantal bewoners last van heeft, zoals bijvoorbeeld als SSHnet is uitgevallen in een deel van een complex.
 
De helpdesk is er alleen voor problemen met SSHnet.
Heb je problemen met je eigen apparatuur, vraag dan hulp bij een deskundige buur of collega. Ook kun je (op eigen kosten) een derde partij inschakelen, zie service.
 
Is je complex niet aangesloten op SSHnet? Zie dan bij overzicht Internet voorzieningen.

Contact

The helpdesk can be contacted by email only: helpdesk@sshnet.nl.
 
If you are unable to send an email, ask a neighbour or friend to send it.
 
You will receive an automated reply with a digital questionnaire. This specifies the information necessary for the helpdesk to process your request. Complete the form and return it to the helpdesk using the 'reply' function of your email software. From that moment, your request is activated.
 
Normally you should receive an answer within 24 hrs. Should the helpdesk need additional information, they may want to contact you by phone. Make sure to indicate your phone number and be available on the times you have indicated.
 
Resolution time will depend on the nature of the problem. Incidents which affect a large number of tenants will have priority.
 
The helpdesk only handles problems with SSHnet. Not problems with your own equipment.
If you are unable to solve such problems, consult a neighbour or friend. Alternatively, you may contact a service company: check service.
 
If your building is not connected to SSHnet but has other Internet facilities; check overview Internet facilities.
Outlet nummer Outlet number
 
 
De foto is een voorbeeld
de SSHnet wall outlet in jouw kamer kan er anders uitzien.
The image is an example
the SSHnet wall outlet in your room may look differently.
De letters 'DC' in dit voorbeeld moet je weglaten als je je outlet nummer ergens moet invullen. The characters 'DC' seen in this example should be left off when quoting the outlet number.
Het outlet nummer staat op de zijkant van de CPE You will find the outlet number on the CPE wall mount

Outlet nummer

Outlet number

Het 'outlet nummer' moet je vermelden in alle correspondentie met de helpdesk.
Het nummer vind je op de SSHnet-outlet in de muur. De CPE is hierop aangesloten met een netwerkkabel. De CPE heeft een interne SSHnet-outlet. Het nummer staat op de zijkant van de CPE. Het nummer vind je op de SSHnet-outlet in de muur.
You should mention the 'outlet number' in all communications with the helpdesk.
You will find this number on the SSHnet wall outlet. The CPE is connected to this outlet by a network cable. The outlet number is indicated on CPE wall mount. You will find this number on the SSHnet wall outlet.

CERTssh

De helpdesk functie wordt uitgevoerd door CERTssh.
CERTssh is een organisatie van en voor de bewoners. De leden zijn bewoners van een van de SSHnet complexen met kennis van en interesse in computernetwerken.
CERTssh wordt vanuit SSH ondersteund door een coordinator, die de planning en de dagelijkse gang van zaken organiseert en bewaakt. Daarnaast is er een onafhankelijke moderator die na overleg met de leden en zonodig met bewoners (-organisaties) de policies vaststelt en bewaakt.
 
CERTssh controleert in nauwe samenwerking met de netwerkbeheerder en gelieerde organisaties zoals SURFcert de operationele beschikbaarheid van SSHnet en neemt actie in het geval van incidenten zoals virus verspreiding of denial-of-service aanvallen.
The helpdesk function is entrusted to CERTssh, an organization for and by tenants. Members live in one of the SSHnet buildings, and have knowledge of and interest in computer networks.
CERTssh is supported by an SSH appointed coordinator, who takes care of planning, and checks day-to-day operations. Moreover, there is an independent moderator who establishes and maintains the policies, after consultation with members and tenant (-organizations) as required.
 
In close cooperation with the network management company and sister organizations such as SURFcert, CERTssh checks the availability of SSHnet and takes action on incidents such as virus outbreaks or denial-of-service attacks.

Netwerkbeheer

Network management

Het technisch beheer van SSHnet is door SSH opgedragen aan een gekwalifceerde partij.
Bewoners kunnen de netwerkbeheerder niet rechtstreeks benaderen: alle contact loopt via de helpdesk.
Technical network management is contracted out to a qualified company.
Tenants cannot directly approach network management. All contacts are through the helpdesk.

Service

Heb je problemen met je computer?
Lukt het niet om het Internet op te komen, terwijl je aansluiting in orde is?
Heb je geen deskundige buur of kennis?
 
SSH heeft enkele derde partijen bekend gemaakt met SSHnet. Je kunt zelf zo'n partij op eigen kosten inschakelen. Uiteraard ben je vrij om een andere partij in te schakelen.
 
Problems with your computer?
Unable to connect to the Internet, whereas your SSHnet connection is OK?
No skilled neighbour or friend?
 
SSH has informed some third parties about SSHnet. Yoy may contact such party at your own expense. Of course you are free to choose another party.
 
Student aan Huis
Support op locatie. Met een code (deze code wordt/is in een nieuwsbrief vermeld) sluit de bewoner een jaarabonnement af tegen het gereduceerde tarief van € 6,- per jaar (50% korting). Verdere kosten per oproep: € 12,50 per 30 minuten en € 9,- voorfietskosten.
 
Student aan huis ('student on call')
Support in your room. With a code, communicated in a newsletter, the tenant pays a reduced yearly subscription fee of 6 Euros (50% price reduction). The costs of a call are 12.50 Euros for each half hour or part of that, and 9 Euros travel costs.
 
Computerhulp Uithof
Support op locatie in de Uithof. € 16,- per 30 minuten. Support in your room, Uithof (Utrecht) area only. Costs 16 euros per half hour or part of that.
 
PC hulplijn
Telefonische support. 0900 nummer, € 0.50 per minuut.
PC hulplijn biedt ook een abonnement. Zie de website voor details.
 
Support by telephone. 0900 number; costs 0.50 euro per minute.
PC hulplijn also offers a yearly subscription; check the website for details.
 


QuarantaineQuarantine

Heb je de regels van Fair Use overtreden (al dan niet bewust) dan kan je aansluiting in quarantaine worden gezet.
 
Via de browser zie je dan altijd de quarantaine pagina. Hierop staat alle informatie en de stappen die van je verwacht worden.
 
Gebruik altijd het web formulier van de quarantaine pagina(s) om te communiceren met de helpdesk. Zo zorg je ervoor dat de helpdesk beschikt over de juiste informatie.
 
Let op: als je met een App werkt, dan zul je de quarantaine pagina niet zien. Start dus altijd even je browser op als het vermoeden van quarantaine aanwezig is.
If you break Fair Use rules, your connection may be quarantined.
 
In your browser you will see the quarantine page with instructions.
 
Always use the web form on the quarantine page(s) to communicate with the helpdesk. This ensures that the helpdesk receives the correct information.
 
Take notice that you may not see the quarantine page if you use an App on your tablet, smartphone or PC. In case of doubt, always start up your Internet browser.
 

Oud quarantaine systeem

Previous quarantine system

Bij enkele complexen is een oudere versie van het quarantaine systeem nog in gebruik.
 
Ben je in quarantaine gezet dan zie je in je browser de pagina's van het oude quarantaine systeem. Je vindt hier ook een stappenplan om weer uit quarantaine te komen.
 
Gebruik altijd het Contact formulier om te communiceren met de helpdesk en vermeld steeds je ticket nummer.
 
Je ticket nummer staat op de brief die je in het algemeen ontvangt bij in quarantaine plaatsing.
 
Heb je geen brief ontvangen, dan kun je het ticket nummer vinden op de Tickets pagina van het quarantaine systeem aan de hand van je outlet nummer.
For some buildings a previous version of the quarantine system is still in use.
 
You will the quarantine page(s) in your browser. These include a checklist for a recovery from the quarantine situation.
 
Always use the Contact form to communicate with the helpdesk and make sure to include your ticket number.
 
Your ticket number is mentioned on the letter that you should have received when your connection was quarantined.
 
Alternatively, your the ticket number can be found on the Tickets page of the quarantine system, where you should scan for your outlet number.


Netload

Om overbelasting te voorkomen is er een limiet op de hoeveelheid netwerkverkeer via je SSHnet aansluiting. Momenteel is dat 100GB upload in 7 dagen of een kortere periode.
 
Ga je daar overheen dan wordt je aansluiting (tijdelijk) in quarantaine gezet.
Bij herhaling kan de quarantaine periode verlengd worden.
 
De metingen voor jouw aansluiting kun je zelf inzien via de netload pagina.
In order to prevent network congestion, a limit has been defined for the amount of network traffic via your SSHnet connection. At the time of writing the limit is 100GB upload in 7 days, or a shorter period.
 
If you exceed the limit, your connection may be quarantined for a short or longer (in the case of repeated infringement) period.
 
You may check your network traffic data on the netload page.


Fair Use

Bij de huurovereenkomst ben je akkoord gegaan met de gebruiksvoorwaarden van SSHnet.
Kort samengevat houden deze het volgende in:
 
 • je kunt SSHnet gebruiken voor studie of vrijetijdsbesteding.
 • zakelijk (al dan niet for-profit) gebruik is niet toegestaan.
 • je moet je houden aan de voorschriften voor het aansluiten en instellen van je eigen apparatuur.
 • je mag geen bovenmatig netwerkverkeer veroorzaken, risico's veroorzaken door malware besmetting, of netwerk storingen veroorzaken door onjuiste instellingen van je apparatuur.
 • je mag geen toegang geven tot illegale (bijvoorbeeld: copyright protected) content.
 • je bent persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de SSHnet aansluiting in je kamer.
 
Voor meer informatie, voorbeelden en procedures zie:
Fair Use Policy uitleg en voorbeelden van ongewenst gebruik
Netload inzage in je netwerkverkeer
Gebruiksvoorwaarden formele gebruiksvoorwaarden SSHnet
Klachten procedure procedure voor het indienen van klachten
When signing the contract for your room you agreed to the SSHnet terms & conditions.
In brief, these stipulate the following:
 
 • You may use SSHnet for study or leasure.
 • Commercial use (including not-for-profit) is not allowed.
 • You should comply with the rules and guidelines for connecting and configuring your equipment.
 • You should refrain from generating excessive network traffic, causing risk by malware intrusion, or disturbing the network by faulty configurations of your own devices.
 • You should not provide access to illegal (e.g. copyright protected) content.
 • You are personally responsible for any abuse of the SSHnet connection in your room.
 
For more information and procedures check:
Fair Use Policy explanatory and examples of undesirable use
Netload information on your network traffic
Terms of Use formal Terms of Use SSHnet
Complaints procedure procedure to follow in the case of a complaint


SSH TV dienstSSH TV service

De TV dienst wordt geleverd door Ziggo.
Problemen kun je melden via de helpdesk. Het heeft geen zin om naar een ZIGGO-filiaal te gaan of contact met Ziggo op te nemen als je TV het niet doet of niet goed werkt.
The TV service is provided by Ziggo.
Any problems should be reported to the helpdesk. There is no point in going to a Ziggo shop in town, or contacting Ziggo yourself.
Set-top box en afstandsbediening Set-top box and its remote
 

Set-top box

Voor de TV dienst is een set-top box nodig met bijbehorende afstandsbediening.
Heb je geen set-top box en/of afstandsbediening aangetroffen toen je je kamer betrok, meld dit dan bij de helpdesk.
 
The TV service requires a set-top box with its custom remote.
If you did not find set-top box and/or remote when first coming into your room, please report this to the helpdesk.
 

HDMI aansluiting connector
 
HDMI kabel HDMI cable
 
speciale SCART kabel voor de set-top box custom SCART cable for the set-top box
 
standaard SCART kabel voor de set-top box regular SCART cable for the set-top box
 
 

Aansluiten van de TV

Connecting the TV set

Heeft je TV toestel een HDMI aansluiting?
Gebruik dan voor de beste beeldkwaliteit een HDMI kabel tussen set-top box en TV.
HDMI kabels zijn verkrijgbaar bij elke bouwmarkt of elektronica winkel.
 
Heeft je TV toestel enkel een SCART aansluiting?
Gebruik dan de speciale SCART kabel tussen TV en set-top box.
Deze heeft een normale SCART stekker voor aansluiten op de TV en een mini-DIN connector voor aansluiten op de set-top box.
Niet verkrijgbaar in de winkel, maar wel - tegen kostprijs - bij je complexbeheerder. Vraag zonodig bij je
SSH kantoor hoe je de complexbeheerder kunt bereiken.
Dan kun je een normale SCART kabel gebruiken, verkrijgbaar in elke bouwmarkt of elekronica winkel.
Does your TV set have a HDMI connector?
For highest quality, use a HDMI cable between set-top box and TV.
HDMi cables are readily available in any DIY of electronics store.
 
Your TV set only has a SCART connector?
You have to use a custom SCART cable with a regular SCART connector for plugging into the TV and a mini-DIN connector at the set-top box side.
Not available in shops, but may be purchased from your SSH 'complexbeheerder'. Your
SSH office can tell you how to contact your 'complexbeheerder'. Use a regular SCART cable, available in any DIY or electronics store.

Problemen

Problems

De set-top box moet je aansluiten op de 'TV' poort van de CPE You should connect the set-top box to the 'TV' port of the CPE
 
Krijg je geen beeld of zenderlijst, controleer dan:
 • is de TV goed aangesloten op de set-top box
 • is de juiste ingang geselecteerd op de TV (ingangen zijn meestal aangeduid als 'HDMI', 'HDMI1' of 'AV', "SCART')
 • is de netwerkkabel van de set-top box aangesloten op de juiste ('TV') poort van de CPE
 • werkt de CPE (zie CPE LEDs)
 
Heb je een slecht beeld:
 • maak CPE en set-top box stroomloos (haal stroom adapter uit stopcontact)
 • wacht tenminste 20 seconden
 • geef de CPE weer stroom en wacht tot de CPE helemaal werkt (zie CPE LEDs). Dit kan enkele minuten duren
 • Geef daarna de set-top box weer stroom
 
Blijven de klachten bestaan, neem dan contact op met de helpdesk.
If you receive no TV channel or the list of channels:
 • check that your TV set is connected to the set-top box
 • check that you selected the proper input on your TV set (inputs are usually labelled like 'HDMI', 'HDMI1' or 'AV', 'SCART')
 • check that the network cable from set-top box is plugged into the CPE port labelled 'TV'
 • check that the CPE operational (mainly green LEDs, check CPE LEDs)
 
If your TV image is of poor quality:
 • disconnect the power adpaters of both set-top box and CPE from the mains
 • wait for at least 20 seconds
 • reconnect the CPE power adapter and wait until the CPE is fully operational. This may take up to several minutes
 • then power up the set-top box
 
Should problems remain, contact the helpdesk.

TV zenderlijst

Zenderlijst per november 2015.
De lijst kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

TV channels

Channels as per november 2015.
The list may change without prior notice.
1 NPO 1 HD
2 NPO 2 HD
3 NPO 3 HD
4 RTL4 HD
5 RTL5 HD
6 SBS6 HD
7 RTL7 HD
8 RTL8 HD
9 Veronica HD
10 NET5 HD
11 Comedy Central / Kindernet HD
12 Nickelodeon
13 Discovery HD
14 National Geographic HD
15 Animal Planet / TLC
16 Eurosport HD
17 MSD
18 Xite
19 een
20 Ketnet Canvas
21 TRT Trk
22 CNN
23 Euronews
24 BBC 1
25 BBC 2
26 ARD
27 ZDF
28 NDR
29 WDR Köln
30 Fox HD
31 Disney NL
32 BBC First
33 24Kitchen
34 Nostalgienet
35 Brava NL
36 Family 7
37 Disney XD
38 NPO Nieuws
39 NPO Politiek
40 BBC World News
41 Al Jazeera Intl.
42 RTL Television
43 SAT 1
44 Arte
45 TV5 Monde
46 SBS 9
47 Reserve (leeg)
48 TVE
49 Eventkanaal
50 TV Omroep Fryslan
51 TV Noord
52 TV Drenthe
53 TV Oost
54 TV Omroep Flevoland
55 TV Omroep Gelderland
56 TV Brabant
58 TV Omroep Zeeland
59 TV Omroep Rijnmond
60 TV West
61 TV Utrecht
62 AT5 H1
63 SD Noord Holland
64 TV L1
65 GPSD
69 NPO Zapp
73 Ziggo Sport HD

Radio zenderlijst

Radio channels

1 NPO Radio 1
2 NPO Radio 2
3 NPO 3FM
4 NPO Radio 4
5 Radio 538
6 Skyradio
7 Q-Music
8 Radio Veronica
9 !00%NL
10 Radio 10 Gold
11 Arrow Rock
12 BNR
13 Classic FM
14 Concert Zender
15 Efteling Radio
16 Reserve (Leeg)
17 Sublime FM
18 Radio Continu
19 FunX
20 NPO Radio 5
21 NPO Radio 6
22 Omroep Zeeland
23 Radio Noord
24 Omrop Fryslan Radio
25 Radio Drenthe
26 Radio Oost
27 RA Omroep Flevoland
28 Radio Gelderland
29 Radio Brabant
30 Slam FM
31 RA West
32 RA Noord-Holland
33 RA M Utrecht
34 Radio Rijnmond
35 Reserve (Leeg)
36 VRT rad1
37 VRT rad2
38 VRT klara
39 VRT StuBru
40 VRT MNM
41 BBC R1
42 BBC R2
43 BBC R3
44 BBC R4 FM
45 BBC R5 WS
46 NDR R2
47 NDR Kultuur
48 1LIVE
49 WDR 2
50 WDR3
51 WDR 4
52 WDR 5
53 RFI INT
54 RNE Radio
55 Rai Radio 1WoonkeukenKitchen

In veel SSH complexen heb je samen met je buren een gemeenschappelijke (woon-) keuken. In many SSH buildings you and your neighbours have a common kitchen / diner.

Wi-Fi in de woonkeuken

Wi-Fi in the kitchen/diner

de LED op het AP notice the LED
 
 
de foto is niet van een SSH installatie the image does not represent an SSH installation
Grote keukens (behorend bij ~5 kamers of meer)
zijn meestal voorzien van een Aruba Access Point (AP).
Je maakt verbinding door in te loggen met je eduroam account.
Large kitchens (shared among ~5 rooms or more)
are usually equipped with an Aruba Access Point (AP).
Connecting to the access point requires logging in with your eduroam account.
 
Kleine keukens (wooneenheid tot ~5 kamers):
je kunt hier meestal verbinding maken met je eigen CPE.
Small kitchens (shared among up to ~5 rooms):
usually you can connect to your own CPE.

Problemen met het Aruba AP

Problems with the Aruba AP

Geen login prompt van het AP: neem contact op met de helpdesk. Meld aan de helpdesk ook wat de
LED
de LED op het AP
 
 
de foto is niet van een SSH installatie
op het AP doet (kleur groen/rood; knipperen ja/nee).
No login prompt from the AP: contact the helpdesk, indicating the status of the AP's
LED
notice the LED
 
 
the image does not represent an SSH installation
(color green/red; lit steady / flashing).
 
NB Het is niet toegestaan je eigen apparatuur aan te sluiten op de poorten van het AP, of het AP te resetten.
Please note Do not connect your equipment to the ports on the AP, or try to reset the AP.
 
Login met euduroam lukt niet: ga bij je onderwijsinstelling na wat de login vereisten voor eduroam zijn en test het daar. Vrijwel alle onderwijsinstellingen maken gebruik van eudoroam. Als het bij je onderwijsinstelling werkt moet het in SSHnet ook werken.
Unable to login using your eduroam account: check if you can login at your university. If that works, it should work in SSHnet as well.
 
Geen eduroam account: bewoners die geen eduroam account hebben kunnen een sshroam account aanvragen. Stuur een email met je naam- en adres gegevens naar de helpdesk.
Na controle krijg je de login gegevens waarmee je kunt inloggen op het 'sshroam' Wi-Fi netwerk van SSHnet.
N.B.: buiten SSHnet werkt sshroam niet.
No euduroam account: tenants who have no eduroam account may apply for a sshroam account. Send an email with name and address to the helpdesk.
After checking you will receive credentials enabling login on the 'sshroam' Wi-Fi network of SSHnet.
Notice that sshroam does not work outside of SSHnet.

Buitenruimte / dakterras met Wi-Fi

Outside areas with Wi-Fi

Enkele complexen hebben Wi-Fi op een buitenruimte of dakterras. Vraag eventueel na bij je medebewoners. Login gaat met je eduroam (of SSHroam) account.
Some buildings have Wi-Fi in an outside area. In case of doubt, check with your fellow tenants. Login goes with your eduroam (or SSHroam) account.

TV in de woonkeuken

TV in the kitchen / diner

Als TV in de keuken niet goed werkt:
 • controleer of the set-top box aan staat en of alle stekkers er goed in zitten.
 • maak de set-top box stroomloos, wacht 20 seconden, en sluit de stroom weer aan.
 • Werkt de TV daarna nog niet goed meld het aan de helpdesk.
 
If you have no or poor signal quality on the TV in the kitchen:
 • check whether the set-top box is on, and if all connectors are firmly seated.
 • disconnect power from the set-top box, wait 20 seconds and reconnect power.
 • if the problems remain, contact the helpdesk
 
Hoe is de set-top box aangesloten? Grote keukens (met een Aruba Wi-Fi access point)
 • de kabel van de set-top box naar het AP moet in poort E1 linksonder op het AP zitten.
 • de kabel van de set-top box is aangesloten op een aparte wall outlet.
 
Kleine keukens
 • de set-top box is aangesloten op een wall outlet gelabeld 'naar slaapkamer'
 • de betreffende slaapkamer is meestal kamer met het laagste nummer op dezelfde woonlaag
 • in deze kamer is de set-top box aangesloten op poort 3 van de CPE
How is the set-top box connected? Large kitchens (equipped with an Aruba Wi-Fi access point)
 • the cable from set-top box to AP should be connected to port E1 on the AP.
 • the cable from the set-top box is connected to a dedicated wall outlet.
 
Small kitchens
 • the set-top box is connected to a wall outlet labelled 'naar slaapkamer' ('to room')
 • this room usually is the room with the lowest room number on the same floor level
 • in this room the set-top box is connected to port 3 of the CPE


FAQ

Veiligheid en onjuist gebruik

Security and improper usage

Controles en instellingen

Checks and settings

Nieuwe bewoner

New tenant

Regels en voorwaarden

Terms and conditionsChecklists

Controle van je SSHnet aansluiting

Als je twijfelt of je verbinding met SSHnet werkt:
 
 • Koppel je computer aan SSHnet met een netwerk-kabel. Dit om problemen door Wi-Fi uit te sluiten.
 • Zorg dat je een eventuele Wi-Fi adapter van je computer de-activeert. Meestal kan dit met een schakelaar of toetscombinatie. Zo weet je zeker dat de verbinding via de netwerk-kabel loopt.
 • Probeer een bekende website via je browser, zoals http://www.surfnet.nl or http://google.com
 • Krijg je de quarantaine pagina, lees dan verder bij quarantaine.
 
Geen antwoord van de browser of een foutmelding ?
 
Werkt je aansluiting wel via de netwerk-kabel maar niet via Wi-Fi ?

Check your SSHnet connection

If in doubt that your SSHnet connection working:
 
 • Connect your computer to SSHnet using a network cable, in order to exclude any Wi-Fi related problems.
 • De-activate any Wi-Fi adapter of your computer using the appropriate switch or keyboard function key.
 • Using your browser, try to connect to a well-known website, e.g. http://www.surfnet.nl or http://google.com.
 • If you now see the Quarantine page, check quarantine.
 
No reponse from your browser, or an error message ?
 
Is your connection OK uwing the network cable but not via Wi-Fi ?

Controle van je computer

 • Open een command prompt (Windows) of terminal (Mac OS, Linux)
 • Tik in: ipconfig (Windows) of: ifconfig (Mac OS, Linux)
 • Controleer de regel(s) met iets als 'IP Address' of 'inet addr'
 
Zie je alleen adres(sen) '0.0.0.0' of beginnend met '169.254.' ?
Dan krijgt je computer geen netwerk-adres vanuit SSHnet. Zie verder bij controle netwerk instellingen.

Check your computer

 • Open a command prompt (Windows) or a terminal (Mac OS, Linux)
 • Type: ipconfig (Windows) or: ifconfig (Mac OS, Linux)
 • Check the lines with text like 'IP Adress' or 'inet addr'
 
Do you see only addresses like '0.0.0.0' or staring with '169.254.' ?
Then your computer did not receive a network address from SSHnet. Read check network settings for further information.

Controle netwerk instellingen

Voor SSHnet moet je computer zijn ingesteld met 'IP adres verkrijgen = automatisch' en 'DNS adres verkrijgen = automatisch'. Voor de kenners: DHCP.
Een IP adres '0.0.0.0' of beginnend met '169.254.' geeft aan dat je computer geen verbinding krijgt.
Dit kan veroorzaakt worden door verkeerde netwerk-instellingen.
 
Let er ook op dat de computer moet zijn ingesteld voor gebruik in een LAN, en niet voor dial-up of 'broadband'.
 
Hieronder zie je enkele instructies voor verschillende Windows versies.
Heb je een andere versie dan is de werkwijze in grote lijnen hetzelfde.

Check network settings

For SSHnet your computer should be configured with 'obtain IP address = automatic' and 'obtain DNS address = automatic' (these settings are known as 'DHCP'). An IP address '0.0.0.0' or beginning with '169.254.' indicates that your computer has no connection.
This may be caused by incorrect network settings.
 
Make sure that your computer is configured for use in a LAN, not for 'dial up' or 'broadband'.
 
Below you find some instructions for various Windows versions.
For other Windows versions, the procedure will still apply globally but details may be different.

Configuring LAN in Windows 7 (or Vista)

 1. Start | Control Panel | Network and Sharing Centre
 2. Click Manage network connections (Windows Vista) or Change adapter settings (Windows 7)
 3. Right click Local Area Connection...
 4. Click Properties
 5. Ensure that Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) is ticked
 6. Untick Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)
 7. Double-click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 8. Tick the boxes marked 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address automatically'
 9. Click OK | OK

Configuring LAN in Windows 10

 1. Start | Settings | Network & Internet | Ethernet
 2. Click Change adapter settings
 3. Right click the adapter (e.g. 'Ethernet 1')...
 4. Click Properties
 5. Ensure that Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) is ticked
 6. Untick Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)
 7. Double-click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 8. Tick the boxes marked 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address automatically'
 9. Click OK | OK

Configuring LAN in Mac OS X

 1. From the Apple menu, select System Preferences
 2. In the Internet & Network section, click the Network icon
 3. Select Built-in Ethernet
 4. Click on the padlock to be able to make changes. You will be prompted to enter your administrator username and password
 5. Click Advanced (Mac OS X Leopard)
 6. In the TCP/IP tab, ensure that Configure is set to Using DHCP
 7. Ensure that DHCP Client ID, DNS servers, and Search Domains are empty
 8. Click Apply Now and press the Apple key and the Q key together to quit System Preferences

Je aansluiting is (tijdelijk) in quarantaine geplaatst

Je aansluiting kan in quarantaine worden geplaatst vanwege:
 • overmatig en/of storend netwerkverkeer
 • virus/malware besmetting
 • schending auteursrecht
 
Als je je browser opstart zie je de quarantaine pagina.
Volg de aanwijzingen op deze pagina.
Zie quarantaine voor meer informatie.

Your connection has been quarantined (temporarily)

Your connection may be quarantined because of:
 • excessive or disturbing network traffic
 • virus/malware intrusion
 • copyright infringement
 
When you start your browser you will see the quarantine page.
Follow the instructions provided.
Check quarantine for more information.
 
In sommige complexen kun je een brief krijgen als je netwerkapparatuur zogenaamde 'broadcast' problemen veroorzaakt.
Heb je geen brief ontvangen maar vermoed je dat je misschien in quarantaine bent geplaatst, check dan op tickets of jouw outlet nummer in de lijst staat.
Residents of some buildings may recieve a letter in the event of so called 'broadcast' problems caused by their computer equipment.
If you did not receive such letter, but you suspect that your connection may have been quarantined, check tickets and search for your outlet number.
 
In sommige complexen krijg je een brief als er problemen zijn geconstateerd met het gebruik van je aansluiting:
 • virus besmetting
 • overmatig netwerkverkeer
 • zogenaamde 'broadcast' problemen
 • schending auteursrecht
 
Heb je geen brief ontvangen maar vermoed je dat je misschien in quarantaine bent geplaatst, check dan op tickets of jouw outlet nummer in de lijst staat.
Je vindt daar ook een stappenplan om snel weer uit quarantaine te komen.
Residents of some buildings may recieve a letter in the event of problems caused by their computer equipment:
 • virus/malware intrusion
 • excessive network traffic
 • so called 'broadcast' problems
 • copyright infringement
 
If you did not receive such letter, but suspect that your connection may have been quarantined, check check tickets and search for your outlet number.
You will also find instructions for a fast release from quarantine.

Algemene tips voor veilig gebruik van het Internet

Installeer alle belangrijke updates van Windows Update. Als je een ongelicenseerde versie van Windows hebt, dan kun je via SURF voor zeer weinig geld een licentie kopen.
 
Installeer de Secunia Personal Software Inspector http://psi.secunia.com en controleer maandelijks of het nodig is om je geïnstalleerde software bij te werken wegens beveiligingslekken.
 
Zorg dat je antivirusprogramma altijd actief en up-to-date is en doe wekelijks een scan van het hele systeem:
AVG Free (gratis) http://free.grisoft.com
Avira Antivir (gratis) http://www.free-av.com
Avast! (gratis) http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html
 
Zorg dat je antispywareprogramma altijd up-to-date is en doe wekelijks een scan van het hele systeem:
Spybot Search & Destroy (gratis) http://www.spybot.info
Ad-Aware Free (gratis) http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
MalwareBytes' Antimalware (gratis) http://www.malwarebytes.org/mbam.php
 
Voor meer informatie zijn er diverse websites met tips voor veilig Internetten.

General hints for safe Internet usage

Be sure to fully enable Windows Update. Do not use an unlicenced copy of Windows.
 
Install Secunia Personal Software Inspector http://psi.secunia.com and run it at least once a month to check if your other software needs updating because of security issues.
 
Ensure that your anti virus software is always active and run a full system check at least once a week:
AVG Free (free) http://free.grisoft.com
Avira Antivir (free) http://www.free-av.com
Avast! (free) http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html
 
Ensure that your anti spyware software is always active and run a full system check at least once a week:
Spybot Search & Destroy (free) http://www.spybot.info
Ad-Aware Free (free) http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
MalwareBytes' Antimalware (free) http://www.malwarebytes.org/mbam.php


Eigen netwerkapparatuurUsing your own network devices

Heeft jouw kamer nog geen CPE dan kun je alleen aansluiten op SSHnet met een kabel naar de SSHnet outlet op de muur. Voor apparatuur die met Wi-Fi werkt, zoals je smartphone, hebben bewoners vaak een eigen Wi-Fi router aangesloten op de outlet.
Is your room is not yet provided with a CPE ?
The SSHnet wall outlet only allows connection of equipment using a network cable.
Some tenants have connected their own Wi-Fi router to the wall outlet in order to enable Internet connections for Wi-Fi equipment such as a smartphone of tablet.

Is je 'router' een router ?

 • de eerste vraag is of je router goed is aangesloten. De 'WAN' poort van je router moet worden aangesloten op de SSHnet outlet. Sluit je een van de 'LAN' poorten aan dan ontstaan er gegarandeerd problemen.
 • de tweede vraag is of het doosje dat je wilt aansluiten echt een router is. Netwerkapparatuur zoals een ADSL modem of kabelmodem lijkt er soms bedrieglijk veel op, maar als je die aansluit ontstaan er gegarandeerd problemen.

Is your 'router' really a router ?

 • check whether your router is correctly connected. The 'WAN' port of the router should be connected to the SSHnet wall outlet. If you connect one ot the 'LAN' ports to the SSHnet wall outlet, problems will arise.
 • also check whether the box you are about to connect to the SSHnet wall outlet is in fact a router. Some network equipment, such as an ADSL modem or cable modem, may look very similar. But if you connect one of these, problems will arise.
 
router
router
router
router

Router

Een router voor thuisgebruik heeft twee verschillende soorten poorten. Meestal is er 1 WAN poort en 4 LAN poorten. De WAN poort heeft vaak een andere kleur en zit op enige afstand van het blok LAN poorten.
Sluit de WAN poort aan op de SSHnet wall outlet.
Consumer grade routers usually have a single WAN port and 4 LAN ports. The WAN port often has a different color, and is positioned at some distance from the block of LAN ports.
You should connect the WAN port to the SSHnet wall outlet.
 

DSL modem, kabelmodem

kabel modem
kabel modem
DSL modem
DSL modem
Hoe te herkennen?
 
Een DSL modem heeft een poort 'DSL', 'WAN' of 'Line' voor een telefoonlijn. Een telefoonstekkertje ('RJ11') is net een beetje smaller dan gewone netwerk-stekkertjes ('RJ45'), zie de foto.
Een kabelmodem, zoals bijvoorbeeld van Ziggo, heeft een coaxiale poort; zie figuur 2.
 
Sluit dergelijke apparaten niet aan op SSHnet: problemen zijn gegarandeerd en een groot aantal bewoners kan dan netwerk storingen ondervinden.

DSL modem, cable modem

cable modem
cable modem
DSL modem
DSL modem
How to recognise?
 
A DSL modem has a telephone line port labelled 'DSL', 'WAN' or 'Line'. Its RJ11 socket is smaller than the familiar RJ45 socket, as shown in the image.
Cable modems, as supplied by Ziggo, for instance, have a coaxial port, as shown in image 2.
 
Do not connect such devices to SSHnet: problems are bound to occur, and a large number of tenants may then experience network disruption.

Router goed ingesteld?

Doe voor de zekerheid een 'factory reset' van de router, zeker als het een gebruikt apparaat is.
Er is altijd een 'reset' knop die je meestal gedurende een aantal seconden ingedrukt moet houden terwijl je de router aanzet (stroom aansluiten).
 
Raadpleeg verder de documentatie; heb je geen hardcopy dan kun je de handleiding vinden op de website van de fabrikant.

Router correctly configured?

Do a 'factory reset', just to be on the safe side. This will erase any settings from previous usage elsewhere.
To reset, one usually has to press the 'reset' button for a couple of seconds while powering up the router.
 
Check the documentation of the manufacturer; if you do not have a hardcopy you can download the manual on the manufacturer's website.

Router goed aangesloten, toch problemen

Ook correct aangesloten en ingestelde routers blijken soms netwerkproblemen te veroorzaken, namelijk zogenaamde 'broadcast storms'. De router verstuurt dan in korte tijd miljoenen berichten, waardoor het netwerk hinder ondervindt.
 
We hebben een lijst opgesteld van apparatuur waarbij dit is geconstateerd:

Router connected correcty, but nevertheless problems

It tuns out that even correctly connected and configured routers may cause network issues, notably 'broadcast storms'. The router then transmits millions of messages per second, causing severe network disruptions.
 
The router models in the list below have been found to cause broadcast storms:
 • ASUS RX3041H
 • D-link DIR-600A
 • D-link 600NB
 • E-tech WLRT03
 • Linksys/Cisco WRT120N
 • Linksys/Cisco WRT54G2 v1.5
 • Linksys/Cisco WRT54GH
 • Sitecom WL 340 V1 001
 • Sitecom WL 341 V1 001
 • Sitecom WL 581 V1 001
 • Sitecom/WL 581 V1 001
 • Sitecom WLR-7100 AC1200 WiFi Gigabit Router X7
 • SweeX LW310V2
 • TP-Link TL-WR842N
 • TP-Link TL-WR1043ND
 • TP-Link TL-WA801ND (cf access point )
 • TP-Link TL-WA830RE (cf access point )
 • TP-Link AC750 Archer C2
 • TP-Link AC750 Archer C20i
 • Vivick QW501
 
Als je een van deze routers gebruikt, kan het gebeuren dat de router ineens ongewenst gedrag gaat vertonen. Als dit op het netwerk gedetecteerd wordt zal je netwerkaansluiting worden afgesloten om het probleem te isoleren.
 
Om dit te voorkomen kun je het volgende doen:
 • verwijder de router van je netwerkaansluiting (dit is de eenvoudigste oplossing);
 • update de firmware van de router (je moet wel weten wat je doet, of je vraagt het aan een deskundige kennis). Het kan zijn dat er geen nieuwe(re) firmware is, of dat de nieuwe firmware dezelfde problemen heeft. Overweeg dan het installeren van DD-WRT.
 • sommige modellen, o.a. van TP-Link en Linksys/Cisco, kunnen voorzien worden van DD-WRT. Met deze firmware zijn geen problemen geconstateerd. Zie DD-WT en zoek je router op in de router-database. Gebruik niet OpenWRT, hiermee hebben we dezelfde problemen gezien als met de firmware van de leverancier.
 
Er is helaas geen garantie dat de bovenstaande lijst volledig is. Het zijn de typenummers die we tot dusver hebben gevonden.
We kennen diverse situaties waarbij het probleem was opgelost na updaten van de firmware. Maar we kunnen niet garanderen dat het probleem hiermee altijd wordt opgelost.
If you use one of these router models, the router may suddenly start a broadcast storm. Network management may then be forced to quarantine your connection in order to restore network stability.
 
Possible actions:
 • remove the router (this is the simplest solution).
 • update the router firmware to the latest version (you should feel comfortable doing this, or else ask a knowledgeable neighbour or friend). It may be that even the latest firmware causes problems. You might consider installing DD-WRT.
 • some models, e.g. TP-Link and Cisco/Linksys, will accept DD-WRT firmware. We have found no broadcast problems with this firmware. Check DD-WRT and search the router database for your model. Do not install OpenWRT, as we found that this does not remedy the broadcast problem.
 
Unfortunately, we have to stipulate that the above list of router models having broadcast problems may be incomplete. Is is just what we have found so far.
We have seen that updating the firmware did solve the problem, but we are unable to guarantee that this will always provide an effective solution.

Access point

Naast routers zijn er allerlei andere typen netwerk-apparaten.
Van het type 'access point' ('AP') staan er 2 in de lijst hierboven (TL-WA801ND en WA830RE). Het is onmogelijk om deze goed in te stellen voor gebruik in SSHnet, dus storing = gegarandeerd.
 
Een access point is een uitbreiding van een Wi-Fi netwerk. Dus helemaal niet bedoeld om aan te sluiten op de SSHnet-outlet in de muur. Als je kamer een CPE heeft dan heb je wel Wi-Fi; maar gebruik van een access point of range extender is een slecht idee omdat je alleen maar meer 'Wi-Fi stoorsignaal' veroorzaakt in je eigen kamer en bij de buren.
Network devices come in all kinds.
We have 2 'access point' devices in the list above (TL-WA801ND and WA830RE). Such devices cannot be configured correctly for SSHnet. So network problems will arise if you connect one of these.

Technische details broadcast problemen

De problemen met 'consumer' router apparatuur in grote netwerken zijn bekend. ZIe bijvoorbeeld een blog op gathering.tweakers.net van 11 december 2011:
'Ik heb nog wel een leuke ervaring te posten over de TP-link. Wat blijkt namelijk: De standaard firmware bounced mDNS packets (berichtjes van verschillende computers die even aan het hele netwerk laten weten welk IP adres ze hebben) die via de WAN poort komen, terug het netwerk op.
De gemiddelde thuisgebruiker zal hier geen weet van hebben omdat er normaliter niet dat soort pakketjes via de WAN poort komen, maar ik woon in een grote studentenflat met een LAN door de hele flat. Zo'n groot netwerk zorgt sowieso al voor veel mDNS packets, maar door de komst van een paar TP-link routertjes, waaronder die van mij, worden die packets ook nog eens in een soort endless loop continue heen en ­weer geslingerd over het hele netwerk heen. Gevolg: duizenden tot miljoenen pakketjes per seconde leggen het hele netwerk plat.'


Fair Use Policy

De SSHnet Fair Use Policy omvat de Gebruiksvoorwaarden en de overige aanwijzingen op de SSHnet website.
 
In de Gebruiksvoorwaarden vind je de formele do's and dont's voor SSHnet.
Een toelichting met wat voorbeelden van ongewenst gebruik lees je hieronder.
The SSHnet Fair Use Policy includes the Terms of Use and the various instructions as provided on the SSHnet website.
 
The Terms of Use define the formal conditions regarding SSHnet.
Below you find an explanation with some examples of undesired usage.

Verantwoordelijk voor je SSHnet aansluiting

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er via jouw aansluiting gebeurt, onverschillig wie of wat de feitelijke dader is.
 
Als je buurman via jouw Wi-Fi de gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan het zijn dat jij zelf wordt afgesloten. Zorg er dus voor dat je aansluiting niet door anderen gebruikt kan worden.
 
Als je je computer onvoldoende hebt beveiligd kunnen derden misbruik maken van jouw aansluiting. Enkele voorbeelden:
 • open mail relay: je computer openstellen voor email verzenden door derden.
 • onbeveiligd DNS: een DNS zone draaien waarop derden kunnen inbreken.

Responsability for your SSHnet connection

You are personally responsible for everything that happens with or via your connection, irrespective of who or what may be the actual cause.
 
If your neighbour tenant is using your Wi-Fi and violates the Terms of Use, your connection may be quarantined. So make sure that your connection cannot be used by others.
 
If your computer is not sufficiently protected, others may cause illegal use of your connection. Just a few examples:
 • open mail relay: running a not (sufficently) secured mail transfer service.
 • open DNS: running a DNS service that others may abuse.

Geen hinder voor anderen

Hinder kan ontstaan door overbelasting van het netwerk, inbreken op computers van derden, verspreiden van virussen, al dan niet bewust deelnemen aan 'denial of service' aanvallen.
 
Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:
 • bovenmatig upload/downloaden, waarbij de geldende limieten worden overschreden
 • genereren van zodanig veel netwerkverkeer dat overbelasting optreedt
 • inbreken op computers of netwerkapparatuur, danwel pogingen daartoe
 • genereren van zodanig veel berichten dat computers van derden overbelast worden

No hindrance for others

Hindrance may follow from network overload, unallowed accessing computers of third parties, spreadout of virus malware, participating - even unconsciously - in 'denial of service' attacks.
 
Some examples of improper use:
 • inordinate uploading/downloading, excessing current network traffic limits
 • generating excessive network traffic, causing network overload
 • breaking into computers or network equipment, or attempts to do so
 • generating message volumes that may overload computers of third parties

Gebruik voor studie of vrije tijd

Het is niet de bedoeling om SSHnet te gebruiken voor zakelijke doeleinden, al dan niet for-profit.
 
Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:
 • hosting van websites voor bedrijven of instellingen
 • toegang geven tot copyright beschermd materiaal

SSHnet is for study or hobby

Tenants should refrain from using SSHnet for commercial purposes or for not-for-profit organizations.
 
Some examples of improper use:
 • hosting websites for commerce, or for not-for-profit organizations
 • providing access to copyright protected information

Respecteren van anderen

Je mag geen informatie versturen of toegang geven tot informatie die in strijd is met algemeen geaccepteerde normen en waarden. Ook mag je derden, waaronder andere bewoners, niet lastig vallen, bedreigen of overlast bezorgen.
 
Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:
 • discriminerende of racistische uitlatingen
 • beledigende of bedreigende informatie
 • het versturen van excessieve hoeveelheden e-mail/posts/berichten
 • het lastig vallen van derden op websites, per mail, news, irc, icq, e.d.

Respecting others

Yoy shall not send or provide access to information that is contrary to generally accepted values. And you shall not impede or threaten others, including fellow tenants of SSH.
 
Some examplex of improper use:
 • discriminatory or racist statements
 • insulting or threatening information
 • sending excessive volumes of emails, posts or messages
 • harrassment of others on websites, by email, news, irc, irq, etc.

Virus besmetting

Je dient te zorgen voor een effectieve bescherming tegen virus besmetting van je computers. Als een besmetting wordt geconstateerd ben je verplicht je computer op te schonen alvorens deze opnieuw te koppelen aan SSHnet.

Virus contamination

You should ensure an effective protection of your computers against contamination by virus software (a.k.a. malware). If a contamination is found, you must remove the virus infection before regaining access to SSHnet.

Aansluiten van eigen apparatuur

Je dient je te houden aan de voorgeschreven gebruikswijze van de SSHnet aansluiting en de daarbij behorende instellingen en gebruikswijzen van je eigen apparatuur.
 
Enkele voorbeelden van ongewenst gebruik:
 • afkoppelen of omzeilen van een bij de aansluiting behorende CPE
 • onjuist aansluiten van eigen netwerkapparatuur
 • de CPE van andere firmware voorzien
 • eigen apparatuur aansluiten op het Aruba access point in de keuken
 • instellingen van het Aruba access point in de keuken aanpassen
 • eigen apparatuur aansluiten op een wall outlet in de keuken
 • toepassen van eigen (netwerk-) apparatuur die verstoringen veroorzaakt op het netwerk
 • zelf instellen van een IP-adres
 • versturen van pakketten met een adres als afzender-IP-adres dat niet overeenkomt met dat van de werkelijke afzender;
 • sniffen, waarbij pakketten bedoeld voor een ander dan je eigen IP-adres worden ontvangen

Connecting your own equipment

You must use the SSHnet connection as prescribed and follow the prescribed settings of your own (computer) equipment.
 
Some examples of improper use:
 • disconnecting or bypassing the network termination device ('CPE')
 • connecting your own networking devices incorrectly
 • flashing other firmware onto the CPE
 • connecting your equipment to the Aruba access point in the kitchen
 • changing the configuration of the Aruba access point in the kitchen
 • connecting your equipment to a wall outlet in the kitchen
 • using networking devices that cause disturbance of SSHnet
 • configuring an IP-address of your own choice
 • sending network messages with a 'spoofed' IP-address as sending address
 • sniffing: listening to network messages with another destination than your own device(s)

Maatregelen

Bij overtreding van de Fair Use Policy krijg je in het algemeen eerst een waarschuwing.
Bij herhaling kan een maatregel volgen.
Alleen indien je aansluiting een probleem veroorzaakt voor de beschikbaarheid van het gehele SSHnet kan besloten worden tot een onmiddellijke maatregel.
 
Mogelijke maatregelen zijn:
 • in quarantaine plaatsing voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • afsluiting waarbij heraansluiting mogelijk is na betaling van EUR 200
 • het verhalen van schade
 
Het is aan de CERTssh een passende maatregel te bepalen en op te leggen.
Maatregelen waarbij heraansluitingskosten of schadevergoeding aan de orde is worden door de SSH behandeld.

Measures

If you violate the Fair Use Policy you generally will first receive a warning.
In the event of recurring violation measures may follow.
Only when your connection causes an immediate problem that may impede the availability of SSHnet, it may be decided to implement measures right away.
 
Possible measures are:
 • placement in a quarantained network segment for a limited period or indefinitly
 • disconecting your connection, with possible reconnection with a fine of 200 Euro
 • indemnification
 
CERTssh is the qualified authority which determines the appropriate measure(s). Measures with reconnection costs or indemnification will be handled by SSH.

Klachten procedure

In het kader van de Fair Use Policy kan CERTssh een maatregel treffen voor jouw aansluiting.
Ben je van mening dat een maatregel ten onrechte is toegepast, dan kun je een klacht indienen via een email naar mailto:complaints@cert.sshnet.nl.
 
Te verstrekken informatie
 • naam, volledig adres, telefoon nummer, bereikbaarheid (tijden), email adres.
 • korte beschrijving van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de maatregel.
 • argumentatie waarom je het niet mee eens bent met de maatregel.
 • eventuele aanvullende relevante informatie.
 
Behandeling van de klacht
Je krijgt binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst van de klacht.
CERTssh stelt een klachtencommissie samen uit een of meer leden die niet betrokken zijn geweest bij het treffen van de maatregel.
Eenvoudige klachten worden binnen 3 werkdagen beantwoord.
Bij ingewikkelde klachten en/of indien nader onderzoek nodig is, krijg je bericht over de verwachte duur van afhandeling.
 
Beoordeling van de klacht
De klachtencommissie beoordeelt of de maatregel redelijk en passend is gezien de gebeurtenissen die hebben geleid tot de maatregel. De Fair Use Policy en Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij leidend.
 
Bezwaar
Als je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een klacht indienen bij SSH volgens de door SSH aangegeven procedure.

Complaints procedure

In the context of the Fair Use Policy, CERTssh may subject your connection to a measure.
When you think that such measure was not justified, you may send a complaint to mailto:complaints@cert.sshnet.nl.
 
Information to be supplied
 • name, full address, phone number, your availability (times), email address.
 • brief description of the events that gave rise to the measure.
 • motivation why you think that the measure was not justified.
 • any other relevant information.
 
Complaints processing
You will receive a confirmation of receipt of your complaint.
CERTssh will appoint a committee comprising one or more members who have not been involved in the application of the measure.
Simple complaints will be responded within 3 business days.
In the event of complex complaints, or when further investigation is required, you will be informed of the expected reponse time.
 
Complaints assessment
The complaint committee will assess whether the measure is fair and justified given the events that led to the measure. The assessment framework is the SSHnet Fair Use Policy and Terms of Use.
 
Objection
If you do not concur with the judgement of the committee, you are free to send an objection to SSH, following the procedure as indicated by SSH on their website.

Uitzonderingen

In bijzondere gevallen kan CERTssh, op je schriftelijk verzoek, afwijkingen toestaan op deze policy. Deze toestemming moet vooraf schriftelijk verleend zijn.
 
Indien je denkt een hogere datalimiet en/of andere uitzonderingen nodig te hebben voor je studie, kun je via de helpdesk een schriftelijk verzoek met motivering indienen bij CERTssh.

Exceptions

In special circumstances SSH may, on your request, permit deviations fron this policy. Such permission should have been issued in writing and beforehand.
 
Should you find that you need a higher network traffic cap or other exceptions for the purpose of your study, then you may send a written request with motivation to CERTssh. The request should be directed to the helpdesk.


GebruiksvoorwaardenTerms of Use

1. Definities

 • SSH: de Stichting Studenten Huisvesting Utrecht, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Plompetorengracht 9.
 • SSHnet: het netwerk voor toegang tot Internet dat gevormd wordt door een samenstel van computerapparatuur, programmatuur en ondersteunende installaties dat beheerd wordt door of namens de SSH.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die als huurder van woonruimte van SSH vanuit zijn/haar woonruimte dmv een aldaar door de SSH geplaatste aansluiting toegang heeft tot het SSHnet.
 • Aansluiting: het aansluitpunt in de woonruimte van de gebruiker, inclusief de eventuele bijbehorende apparatuur en bekabeling.
 • Toegangsprovider: instelling of onderneming die voor SSHnet toegang verleent tot het Internet.
 • Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1. Definitions

 • SSH: Stichting Studenten Huisvesting Utrecht, office address Utrecht, Plompetorengracht 9.
 • SSHnet: the Internet access network of computer and transmission equipment and supporting installations that is managed by or on behalf of SSH.
 • User: the tenant of a dormitory or apartment with a SSHnet access point provided by SSH.
 • Access point: the network access device in a SSH dormitory or apartment, with any associated equipment and cabling.
 • Access provider: organization that provides Internet access for SSHnet.
 • Terms of Use: this document.

2. Toegang tot SSHnet

2.1. SSH kan Gebruiker door middel van een Aansluiting in diens woonruimte toegang bieden tot SSHnet vanaf een door haar te bepalen tijdstip en op een door haar te bepalen wijze.
2.2. Door van SSHnet gebruik te maken stemt Gebruiker in met de Gebruiksvoorwaarden.
2.3. Gebruiker krijgt met het SSHnet netwerk toegang tot het Internet via een door SSH te kiezen Toegangsprovider.

2. Access to SSHnet

2.1. SSH may offer SSHnet access to a User by an Access point in his dwelling. Timing and modality are at SSH discretion.
2.2. By using SSHnet, a User confirms acceptance of the Terms of Use.
2.3. A User obtains Internet access via SSHnet through a SSH-designated Access provider SSH.

3. Einde toegang tot SSHnet

3.1. Tegelijk met het einde van de huurovereenkomst tussen Gebruiker en SSH eindigt het recht van Gebruiker om de Aansluiting in zijn/haar woonruimte gebruiken.
3.2. SSH is gerechtigd om Gebruiker af te sluiten van SSHnet bij overtreden van de Gebruiksvoorwaarden.
3.3. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving, technische omstandigheden of commerciële voorwaarden, is SSH gerechtigd om de toegang tot SSHnet te wijzigingen of te staken.
3.4. In het sub 3.3 voorkomende geval is SSH niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker.

3. Expiration of SSHnet access

3.1. SSHnet access expires With the termination of the rental agreement between User and SSH.
3.2. SSH may deny SSHnet access when a User violates the Terms of Use.
3.3. SSH may modify or terminate SSHnet access in the event of changes in legislation, or as a consequence of technical or commercial developments.
3.4. In the event of 3.3, SSH is not due any indemnity to User.

4. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Gebruiker

4.1. Gebruiker zal zich bij het gebruik van het SSHnet houden aan:
 • de Nederlandse wet- en regelgeving;
 • de voorwaarden en regels die door de Toegangsprovider worden gesteld;
 • de onderhavige Gebruiksvoorwaarden;
 • redelijke gedragsregels zoals die onder de naam 'netiquette' en 'fair use' algemeen bekend zijn.
4.2. Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in de woonruimte waar de Aansluiting zich bevindt. Voor zelfstandige woonruimte geldt dat de Aansluiting alleen binnen de aangesloten woning mag worden gebruikt.
4.3. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Aansluiting, op welke wijze en door wie of wat dan ook.
4.4. Gebruiker zal het Aansluitpunt of delen hiervan niet wijzigen, verwijderen of anders dan voorgeschreven koppelen met apparatuur van Gebruiker of derden.
4.5. De Aansluiting is voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker ten behoeve van studie of hobby.
4.6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om derden, waaronder andere (Internet-) Gebruikers, op welke manier dan ook, de toegang tot SSHnet en/of Internet te ontzeggen, te beperken en/of te verhinderen.
4.7. Gebruiker zal niet zonder toestemming binnendringen in systemen waarbij de Gebruiker alleen of met behulp van derden enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.8. Het is Gebruiker voorts niet toegestaan om via SSHnet:
 • inbreuk te plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins te handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • de Aansluiting te gebruiken voor zakelijke doeleinden of diensten, al dan niet for-profit;
 • informatie te versturen of aan te bieden die in strijd is met algemeen geaccepteerde normen en waarden.
4.9. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die SSH lijdt ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden dan wel uit enig onrechtmatig handelen van Gebruiker jegens SSH of derden.
4.10. Gebruiker vrijwaart SSH voor aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het niet nakomen door Gebruiker van enige verplichting voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel door onrechtmatig gebruik van het SSHnet.

4. Obligations and liability of Users

4.1. Users shall comply with:
 • Dutch legislation;
 • conditions set by the Access provider;
 • these Terms and Conditions;
 • generally acccepted rules known as 'netiquette' and 'fair use'.
4.2. An Access point shall be used only in the dormitory where it is located.
4.3. A User is responsible for any use of the Access point and of SSHnet, irrespective of who or wat is using it.
4.4. Users shall not modify or remove the Access point or parts thereof, or connect equipment of Users or third parties in another way than prescribed by SSH.
4.5. The Access point is solely for User's personal use for the purpose of study or hobby.
4.6. User shall not impede, limit, or disturb access to SSHnet and/or Internet for others.
4.7. User shall not (try to obtain) access any (computer) systems without authorization.
4.8. User shall refrain from:
 • violation of copyright or IP;
 • usage of the Access point for business purposes (including non-for-profit);
 • sending information that is contrary to generally accepted norms and values, or or providing access to such information.
4.9. User is liable towards SSH for any damage resulting from violation of these Terms and Conditions, or unlawful actions towards SSH or third parties.
4.10. User shall indemnify SSH for any claims of third parties resulting from a violation of these Terms and Conditions by the User, or unlawful use of SSHnet by the USer.

5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van SSH

5.1. Behoudens de tijd die nodig is voor het plegen van onderhoud en/of aanbrengen van verbeteringen, zal SSH het SSHnet zoveel mogelijk beschikbaar stellen aan Gebruikers. SSH garandeert niet dat SSHnet ten alle tijde beschikbaar zal zijn noch dat het de beoogde capaciteit zal bieden.
5.2. SSH kan ten behoeve van de gezamenlijke Gebruikers beperkingen worden gesteld aan de aard en hoeveelheid netwerkverkeer dat via de aansluiting van een Gebruiker op het SSHnet en/of de toegang tot het Internet gegenereerd wordt. De berekening en controle van deze beperkingen is geheel ter beoordeling van SSH. Beperkingen worden op de website van SSHnet bekend gemaakt en zijn onmiddellijk van kracht of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld.
5.3. SSH zal ervoor zorgdragen dat Gebruiker eventuele klachten over het functioneren van het SSHnet bij haar kan indienen. SSH is gerechtigd aan het in behandeling nemen van klachten kosten te verbinden. Indien en voor zover een tekortkoming in het functioneren van het SSHnet daartoe aanleiding geeft/heeft gegeven, zal SSH klager de in dit lid genoemde kosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen.
5.4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld is SSH niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het SSHnet, en/of het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van het SSHnet.
5.5. SSH draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en beveiliging van datasignalen over het SSHnet en de daaraan gekoppelde computernetwerken van derden.

5. Obligations and liability of SSH

5.1. SSH will maximize SSHnet availability for Users. Downtime will be limited as much as possible to the time needed for repairs and implementation of changes and improvements. SSH does however not guarantee SSHnet uptime, availability, or sufficient capacity.
5.2. For the benefit of all Users, SSH may limit at its discretion the type or volume of the network traffic generated from the Access point of an individual User. Such limitations will be published on the SSHnet website and take effect forthwith.
5.3. SSH will provide Users with possibility to register a complaint regarding SSHnet. SSH may charge complaint handling costs to the complaining User. If SSHnet operations are found to have been below par, SSH will refund such costs to the User.
5.4. Barring intent or gross negligence, SSH is not liable for any damages caused by SSHnet downtime or dysfunctioning.
5.5. SSH is not responsible for the content and security of information transmission through SSHnet and networks of third parties directly or indirectly connected to SSHnet.

6. Overige bepalingen

6.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing waarbij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht kennis neemt van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen SSH en Gebruiker kunnen ontstaan.
6.2. Alle schriftelijke mededelingen gedaan aan het laatste aan SSH opgegeven adres van de Gebruiker worden geacht de Gebruiker bereikt te hebben.
6.3. SSH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de SSHnet website en treden een maand na bekendmaking in werking of op een latere datum zoals in de bekendmaking vermeld.
6.4. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer bepalingen van de deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal de SSH nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

6. Remaining provisions

6.1. Dutch law is applicable.
6.2. All written notifications directed to the address the User has most recently communicated to SSH shall be considered as received by the User.
6.3. SSH may change these Terms of Use unilaterally. Changes will be published on the SSHnet website and take effect forthwith.
6.4. If a court of law declares one or more provisions of these Terms of Use to be invalid, the other provisions shall remain in effect. SSH will replace the invalid provisions in such a way as to comply with the purpose ot the invalid provisions as much as possible.
6.5. This English translation is provided for the convenience of Users, and closely follows the Dutch text. The formal requirements and stipulations however are as laid out in the Dutch version.
 
Utrecht, 2002-02-27; updated 2016-04-29
 


Technische informatieTechnical information

CPE

Leveranciersdocumentatie van de CPE: Manufacturer's documentation of the CPE:
 
NB:
 • de terminologie kan afwijken; bijv. 'CPE' wordt aangeduid als 'RG'.
 • een deel van de instellingen kan zijn afgeschemd door de netwerkbeheerder; deze kunnen dan niet worden aangepast door de huurder.
NOTE that:
 • terminology may differ, e.g. 'CPE' is referred to as 'RG'.
 • some settings may have been protected by network management; these cannot be changed by the tenant.

SSHnet

De onderstaande informatie is bedoeld voor bewoners met kennis van computernetwerken. Er is geen poging gedaan om de informatie begrijpelijk te presenteren voor niet-ingewijden.
 
The information below is intended for tenants knowledgeable in computer networking.

DNS, router(s)

central router 145.97.192.1
dns.sshnet.nl 145.97.192.174
ssh-west.net.uu.nl 131.211.0.10
uu-router.Customer.surf.net 145.145.16.98
AE0.500.JNR01.Asd002A.surf.net 145.145.80.81
google-public-dns-a.google.com 8.8.8.8
 
Een lokaal probleem kun je mogelijk detecteren door je lokale router te pingen: 145.90.***.1
Het *** nummer kun je afleiden van het derde cijfer van je eigen IP adres.
Het is gelijk hieraan of het even nummer 1 lager.
 
Voorbeeld:
je IP adres lokale router
derde cijfer is even 145.90.80.6 145.90.80.1
derde cijfer is oneven 145.90.81.166 145.90.80.1
 
Je IP adres kun je opvragen via bijvoorbeeld http://whatismyip.org of met ipconfig (Windows) of ifconfig (Mac OS, Linux).
A local problem may be detected by pinging the local router: 145.90.***.1
The *** number can be derived from the third digit of your own IP addess.
It is identical, or the even number which is 1 lower.
 
Example:
your IP adres local router
3rd digit is even 145.90.80.6 145.90.80.1
3rd digit is odd 145.90.81.166 145.90.80.1
 
Your IP address may be found using e.g. http://whatismyip.org or using ipconfig (Windows) or ifconfig (Mac OS, Linux).

Email

SSHnet heeft een centrale mailserver die gebruikt moet worden als je email wilt versturen via SMTP. Dit is zo ingericht om kwetsbaarheden te vermijden die kunnen ontstaan als je zelf een SMTP server zou draaien.
 
Gebruik je alleen webmail (zoals gmail.com, hotmail.com, etc.) dan heb je hier niet mee te maken en kun je deze paragraaf overslaan.
 
SSHnet has a central mailserver which has to be used when sending email using SMTP. This has been configured in order to avoid vulnerabilities, that may arise from running your own SMTP server.
 
When using nothing but webmail (like gmail.com, hotmail.com, etc.), this does not apply and you may skip reading this section.
 
Instellingen van je email software Settings of your email software
In je email 'client' software (zoals Eudora, Outlook, Thunderbird, Opera Mail, etc.) stel je in:
 • uitgaande mail server: smtp.sshnet.nl
 • poort: 25 (geen encryptie of TLS ingesteld) of 465 (als je SSL hebt ingesteld)
 
Configure in your email 'client' software (such as Eudora, Outlook, Thunderbird, Opera Mail, etc.):
 • outgoing mail server: smtp.sshnet.nl
 • port number: 25 (no encryption or using TLS) or 465 (using SSL)
 
Wat gebeurt er precies met mijn e-mail?
Je e-mail wordt eerst door de mail server gechecked op virussen en of er geen 'gevaarlijke' bestandstypen als attachment aan hangen (op dit moment: .exe|.vbs|.pif|.scr|.bat|.cmd|.com|.dll). Deze scan is ingebouwd om te voorkomen dat een besmette PC mogelijk andere besmet.
Er is een 'rate limiter' ingebouwd die telt hoeveel e-mails je verstuurt (het aantal connecties), hoeveel geaddresseerden er zijn (het aantal 'recipients'), en de totale grootte van je mail telt (Megabytes). Dit is om te voorkomen dat een PC in korte tijd duizenden spam mails verstuurt of een mail-bom afvuurt.
Verder zit er een check in of er een geldig afzender adres en een geldig ontvangend adres is.
Mocht er een virus worden gedetecteerd of kom je over de maximale mail limiet heen, of zijn de afzender of de ontvanger niet geldig, dan wordt je mailtje geweigerd. Je ontvangt hiervan bericht.
E-mail processing by smtp.sshnet.nl:
 • check on virus/malware
 • check on executable attachments (like .exe .vbs .scr .bat .cmd .com .dll)
 • rate limiter on number of connects to the mailserver, number of recipients and size of the email
 • check on a valid sender address
E-mails failing these checks are not sent; you will receive a notification.

DNS

In SSHnet is de DNS poort (poort 53) afgeschermd voor verkeer van buitenaf. Dit zo ingericht om kwetsbaarheden van eigen DNS servers te beperken.
In SSHnet the DNS port (port number 53) is inaccessible from outside. This has been done to mitigate vulnerabilities of any DNS servers running on equipment of tenants.
 
De onderstaande toelichting is geschreven toen deze afscherming is ingesteld.
 
Wat is er aan de hand?
Poort 53 (DNS) inbound gaat per laatste week nov / 1ste week dec. 2010 dicht voor requests en notifications van buiten het SSHUnet netwerk. Voor de meeste bewoners heeft dit geen consequenties, zij zijn enkel gebruikers van de domain name servers die worden ingesteld bij het opstarten van de computer. Voor hen verandert er niets. Echter, bewoners die een eigen DNS zone draaien zullen merken dat hun DNS zone niet meer van buitenaf bereikbaar zal zijn.
 
Waarom deze beperking?
Er is een behoorlijk aantal open (recursive) DNS servers dat door externe gebruikers benaderd wordt, wat hoogst onwenselijk in verband met het grote aantal virussen maakt gebruik van DNS poisoning. Om de schade voor onszelf en derden te beperken wordt de block op poort 53 (inkomend) ingesteld.
 
Wat moet ik als gebruiker doen?
Als je een normale gebruiker bent van het SSHnet en geen DNS services host dan verandert er voor jou niets. Je hoeft niets te doen, en niets in te stellen.
 
Ik heb/wil een eigen DNS zone. Wat kan ik doen?
Zoek een externe hosting provider (bijv je registrar) en host je domain daar.

© SSH, CERTssh, 2004 - 2016
_
tagswitcher - Tags and Buildings (website test purposes)
click clear all B_ tags Buildings A
S
W
A
S
W
A
U
R
A
U
R
B
I
L
B
I
L
C
A
M
C
A
M
B
I
S
B
I
S
C
A
S
C
A
S
E
V
L
E
V
L
G
A
N
G
A
N
H
A
T
H
A
T
I
B
B
I
B
B
J
O
H
J
O
H
K
A
R
K
A
R
K
L
K
K
L
K
O
T
T
O
T
T
R
E
E
R
E
E
S
T
R
S
T
R
T
A
L
T
A
L
T
W
C
T
W
C
W
A
R
W
A
R
Z
E
V
Z
E
V
on off V_STARTV_START settings as on pageload
on off V_SSHNETV_SSHNET SSHnet short @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off V_ROOMV_ROOM SSHnet in room @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off V_CPEV_CPE CPE @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off V_NOCPEV_NOCPE no CPE @@ @@ @@ @@ @@
on off V_TVV_TV TV in room/kitchen @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off V_KITCHENV_KITCHEN Wi-Fi/TV in kitchen @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off V_OLDQV_OLDQ old quarantine system @@ @@ @@ @@ @@
on off V_CPEYNV_CPEYN Platinum missing
on off R_CPER_CPE CPE (to be) installed @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off R_NOCPER_NOCPE no CPE @@
on off R_CPEPR_CPEP type Platinum CPE @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off R_CPEHR_CPEH type Hybrid CPE @@ @@
on off R_OUTLETR_OUTLET wall outlet visible @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off R_NOOUTLETR_NOOUTLET no visible outlet @@ @@
on off R_TVR_TV TV in room @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off R_NOTVR_NOTV no TV in room @@ @@ @@ @@ @@
on off R_MINIDINR_MINIDIN STB has mDIN connector @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off R_SCARTR_SCART STB has SCART connector @@ @@
on off K_TVK_TV TV in kitchen @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off K_WIFIK_WIFI Wi-Fi in kitchen @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off K_OUTLETK_OUTLET visible wall outlet in kitchen @@ @@ @@
on off K_NOOUTLETK_NOOUTLET no visible outlet in kitchen @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
on off Q_BQ_B old qsys for broadcast events @@ @@ @@ @@
on off Q_ALLQ_ALL old qsys for all events @@
click clear all V_ tags visibility control
click clear all R_ tags room config
click clear all K_ tags kitchen config
click clear all Q_ tags using old Qsys